Website Kleuren

Er zijn een aantal methoden om kleuren te beschrijven in computertaal. Uit de kleurenleer weet je missschien dat je alle kleuren kunt maken als je drie basiskleuren hebt. Voor de computer worden de kleuren Rood, Groen en Blauw gebruikt. Die kleuren worden dan weergeven in de zogenoemde RGB code (Engels voor Red, Green, Blue maar toevallig klopt het in het Nederlands ook). Elke kleur kan een waarden hebben van 0 tot 255 waarbij 0 aangeeft dat die kleur niet voorkomt in het mengsel, en 255 dat de kleur voor 100 procent voorkomt. In totaal kun je dus 256x256x256 kleuren maken, dat zijn er een slordige 16 miljoen. Op het iets ingewikkelder te maken worden de getallen niet weergegeven van 0-255 maar van 00 tot ff in de zogeheten hexadecimale notering. Wat voorbeelden:

Wit #ffffff Wit
Zwart #000000 Zwart
Rood #ff0000 Rood
Groen #00ff00 Groen
Blauw #0000ff Blauw
Geel #ffff00 Geel
Magenta #ff00ff Magenta
Cyan #00ffff Cyan

Je kunt de RGB code overal gebruiken voor je een kleur toepast. Let op het hekje(#). Je kunt het jezelf ook makkelijker maken. Alle moderne web browsers hebben een aantal kleuren gedefineerd, je kunt in plaats van de RGB code de naam van de kleur gebruiken. Er is echter wel een (heel klein) aantal browsers die deze namenn iet ondersteund. Er zijn 140 namen.

Kleuren kiezen

Elk programma waarmee je webpagina”s of plaatjes maakt heeft iets ingebouwd waarmee je kleuren kunt kiezen, vaak via een color-lookup table. Om te voorkomen dat je helemaal het spoor bijster raakt in kleurenland zijn er paletten gemaakt met een selectie van kleuren. één palet bevat de zogenoemde web-safe kleuren, een soort standaard van webkleuren, er is afgesproken dat de kleuren die in de web-safe palette zitten goed worden weergegeven. Als een web-browser minder of andere kleuren wil of kan weergeven dan jij aangeeft in je html pagina gaat het programma dittering toepassen.
Stel een computer kan alleen rood groen en blauw weergeven. Geel maak je dan door pixels om en om rood en groen te maken, het resultaat staat midden onder. In werkelijkheid zal het effect niet zo extreem zijn, maar een gediteerde kleur zal er alijd minder goed uitzien.

De web-safe tabel wordt gemaakt door van elke kleur niet de 256 waarden te gebruiken maar slechts 6 zijnde: 00,33,66,99,cc,ff. Dit levert 6x6x6=216 kleuren op. Ruim voldoende voor een fraaie site.

Overzicht kleurnamen

Deze kleurnamen kun je gebruiken in plaats van de RGB code:

aliceblue aliceblue
antiquewhite antiquewhite
aqua aqua
aquamarine aquamarine
azure azure
beige beige
bisque bisque
black black
blanchedalmond blanchedalmond
blue blue
blueviolet blueviolet
brown brown
burlywood burlywood
cadetblue cadetblue
chartreuse chartreuse
chocolate chocolate
coral coral
cornflowerblue cornflowerblue
cornsilk cornsilk
crimson crimson
cyan cyan
darkblue darkblue
darkcyan darkcyan
darkgoldenrod darkgoldenrod
darkgray darkgray
darkgreen darkgreen
darkkhaki darkkhaki
darkmagenta darkmagenta
darkolivegreen darkolivegreen
darkorange darkorange
darkorchid darkorchid
darkred darkred
darksalmon darksalmon
darkseagreen darkseagreen
darkslateblue darkslateblue
darkslate gray darkslate gray
darkturquoise darkturquoise
darkviolet darkviolet
deeppink deeppink
deepsky blue deepskyblue
dimgray dimgray
dodgerblue dodgerblue
firebrick firebrick
floralwhite floralwhite
forestgreen forestgreen
fuchsia fuchsia
gainsboro gainsboro
ghostwhite ghostwhite
gold gold
goldenrod goldenrod
gray gray
green green
greenyellow greenyellow
honeydew honeydew
hotpink hotpink
indianred indianred
indigo indigo
ivory ivory
khaki khaki
lavender lavender
lavenderblush lavenderblush
lawngreen lawngreen
lemonchiffon lemonchiffon
lightblue lightblue
lightcoral lightcoral
lightcyan lightcyan
lightgoldenrod yellow lightgoldenrod yellow
lightgreen lightgreen
lightgrey lightgrey
lightpink lightpink
lightsalmon lightsalmon
lightsea green lightseagreen
lightsky blue lightskyblue
lightslate gray lightslategray
lightsteel blue lightsteelblue
lightyellow lightyellow
lime lime
limegreen limegreen
linen linen
magenta magenta
maroon maroon
mediumaquamarine mediumaquamarine
mediumblue mediumblue
mediumorchid mediumorchid
mediumpurple mediumpurple
mediumseagreen mediumseagreen
mediumslateblue mediumslateblue
mediumspringgreen mediumspringgreen
mediumturquoise mediumturquoise
mediumvioletred mediumvioletred
midnightblue midnightblue
mintcream mintcream
mistyrose mistyrose
moccasin moccasin
navajowhite navajowhite
navy navy
oldlace oldlace
olive olive
olivedrab olivedrab
orange orange
orangered orangered
orchid orchid
palegoldenrod palegoldenrod
palegreen palegreen
paleturquoise paleturquoise
palevioletred palevioletred
papayawhip papayawhip
peachpuff peachpuff
peru peru
pink pink
plum plum
powderblue powderblue
purple purple
red red
rosybrown rosybrown
royalblue royalblue
saddlebrown saddlebrown
salmon salmon
sandybrown sandybrown
seagreen seagreen
seashell seashell
sienna sienna
silver silver
skyblue skyblue
slateblue slateblue
slategray slategray
snow snow
springgreen springgreen
steelblue steelblue
tan tan
teal teal
thistle thistle
tomato tomato
turquoise turquoise
violet violet
wheat wheat
white white
whitesmoke whitesmoke
yellow yellow
yellowgreen yellowgreen

Html Web Safe Kleuren

Plaats een reactie

Open chat
Stel je vraag via WhatsApp.